Náš tým

JUDr. Vlastimil Staněk - advokát
člen České advokátní komory pod číslem 0639

JUDr. Vlastimil Staněk absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1977. Povinnou praxi advokátního koncipienta vykonával od roku 1977 v Liberci. V roce 1980 složil advokátní zkoušku a stal se advokátem, v roce 1981 získal na Právnické fakultě univerzity Karlovy titul JUDr. Advokátní praxi vykonával pod hlavičkou Krajského sdružení advokátů Ústí nad Labem a to nejprve v Liberci a poté v Jablonci nad Nisou. Po obnovení svobodné advokacie se od 1. 7. 1990 stal samostatným advokátem. Věnuje se generální praxi se specializací na právo trestní, občanské a rodinné. Hovoří rusky a francouzsky.

   

Mgr. Kateřina Staňková - advokátka
členka České advokátní komory pod číslem 13047

Mgr. Kateřina Staňková absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2006. Následně vykonávala povinnou praxi advokátní koncipientky. Od roku 2010 je advokátkou. V advokátní kanceláři Staněk & Staňková vykonává generální praxi, přičemž se především věnuje kauzám z oblasti práva trestního, občanského, rodinného a obchodního. Hovoří německy a anglicky.

   
 

Ludmila Matěchová - sekretariát

Paní Ludmila Matěchová, která vede administrativní agendu naší advokátní kanceláři již od roku 2002, Vám vždy ochotně pomůže se sjednáním termínu návštěvy.