Odměna za služby

Obecně o cenách právních služeb

Právní služby poskytované advokátem nejsou jistě levnou záležitostí, jejich cena ale není tak vysoká, jak se laická veřejnost mnohdy domnívá a nijak nepřevyšuje ceny obdobně vysoce specializovaných služeb v jiných oborech.

Právní řád a vztahy vznikající na jeho základě jsou stále komplikovanější a osoby práva neznalé pohybující se v tomto prostředí bez kvalifikované právní pomoci se často vystavují značnému riziku. V naší praxi se bohužel až příliš často setkáváme s klienty, kteří se v důsledku snahy obejít se bez právních služeb a takto ušetřit dostali do situace, kdy jim hrozí značné finanční i jiné škody, přičemž věc je již v takovém stádiu, že ani kvalifikovaná pomoc advokáta již těmto škodám nedokáže zcela zabránit. Velmi často v těchto případech platí, že nepříjemné situaci bylo možno v samém počátku snadno předejít, často i jen krátkou poradou s advokátem. Vždy platí, že včasná právní pomoc je nejúčinnější.

 

Ceny advokátních služeb poskytovaných naší kanceláří

Cena služeb advokáta se vždy odvíjí od konkrétních okolností věci, jako je složitost případu, časová náročnost, hodnota sporu, rozsah poskytnutých služeb apod. Z tohoto důvodu následující informace o ceně právních služeb poskytovaných naší kanceláří toliko obecné.

O ceně našich služeb, nebo o způsobu jejího určení je každý náš klient informován na úvodní schůzce. Pokud klient cenu neakceptuje nebo mezi ním a advokátem nedojde k jiné dohodě, není tato schůzka klientovi účtována a poskytování právních služeb je ukončeno.

Určování výše odměny advokáta za jím poskytnuté právní služby je v České republice upraveno vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif), kterou se samozřejmě za všech okolností striktně řídíme. Tímto předpisem se řídí výše odměny za služby advokáta, pokus se s klientem nedohodl jinak. Advokátní tarif umožňuje sjednat si poskytnutí advokátních služeb za tzv. smluvní odměnu, jejíž výše je zcela ponechána na dohodě advokáta s klientem a může být sjednána jako odměna hodinová, paušální nebo v závislosti na počtu úkonů právní služby.